Mobile Menu logo-felco more-down RudicoGroup-web

Van Stoomlocomotief naar TGV

Bron: Stedendriehoek Innoveert

“Onze nieuwe drukpers is een kostbaar apparaat. De aanschaf ervan loopt in de miljoenen. Het is echter zo’n exclusief apparaat dat het bijna onmogelijk is om zoiets met hulp van een Nederlandse bank te financieren. Wij hadden nog een klein deel nodig en kregen bij de banken nul op het rekest, maar werden wel direct gewezen op PPM Oost. Zij hebben ons via de MKB Kredietfaciliteit Gelderland het laatste duwtje gegeven om ons succes vervolg te kunnen geven.”

Aan het woord is Jan Wüstenhoff, directeur van Rudico B.V. uit Eerbeek. Rudico B.V. wordt gezien als een grote speler op flexografiegebied in de Nederlandse maakindustrie. Danone, Coca-Cola, Heineken – zo maar drie namen die gebruik maken van de flexorotatiedrukkerij van het Eerbeekse bedrijf. Als enige onafhankelijke speler in Europa worden bijna alle golfkartonbedrijven door Rudico B.V. beleverd. Al ruim 27 jaar.

Jan Wüstenhoff - Rudico B.V.

TGV
De MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) verstrekte Rudico B.V. een achtergestelde lening om tot de aanschaf van een nieuwe drukpers te komen, om zo klaar te zijn voor de toekomst. “De drukpers is twee keer sneller dan het model dat we al hadden”, zegt Wüstenhoff. “Het is een TGV tegenover een ouderwetse stoomlocomotief.”

Het MKG-fonds richt zich op succesvolle bedrijven die een steuntje in de rug nodig hebben om te kunnen groeien, omdat die daarvoor zelf de middelen niet hebben. Onlangs heeft de provincie Gelderland het MKG-fonds uitgebreid met tien miljoen euro. PPM Oost is fondsmanager.

Durf
“Eigenlijk financiert PPM Oost maar een klein deel”, zegt Wüstenhoff. “Maar wel een vitaal onderdeel. Voor de installatie van de drukpers hadden we een nieuw productiepand nodig en daarbij vielen de kosten hoger uit dan verwacht. De bank kon het benodigde verschil niet financieren, maar PPM Oost durfde via MKG wel de investering te doen.”

Bij PPM Oost weten de investment managers waarover ze het hebben. Die professionele benadering is prettig.

“Kijk, een bank is een commerciële instelling. De benadering van PPM Oost is net wat anders, aangezien ze gemeenschapsgeld beheert. PPM Oost heeft een pot met geld en moet die op een goede manier verdelen”, verklaart Wüstenhoff. “Maar PPM Oost is net zo kritisch als banken. Ze wil weten wat het businessplan is en hoe de kansen van je in de toekomst zijn. Bij PPM Oost weten de investment managers waarover ze het hebben. Die professionele benadering is prettig.”

Flinke slag
“Nu we de nieuwe drukpers officieel in gebruik hebben genomen, is het tijd om een flinke slag te slaan. Mochten we zo groeien als we hopen, dan zou het maar zo kunnen dat we PPM Oost weer benaderen voor een tweede investering, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”